Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

Sakın Terki Edebten İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Sakın Terki Edebten İlahi Sözleri

Murââd-ı edeb şartıyla gir Nâbî bu dergâha,
Metâf-i kudsiyândır, bûsegâh-ı enbiyâdır bu!

Sakın terk-i edepten, kûy-i Mahbûb-i Hudâ’dır bu,
Nazargâh-ı ilâhîdir makam-ı Mustafâ’dır bu!
Felekte mâh-ı nev Bâbu’s-selâm’ın sîne-çâkidir,
Bunun kandîli, cevzâ matla-ı nûr-i ziyâdır bu!

Habîb-i Kibriyâ’nın, hâbgâhıdır fazîlette,
Tefevvuk kerde-i arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ’dır bu.
Murââd-ı edeb şartıyla gir Nâbî bu dergâha,
Metâf-i kudsiyândır, bûsegâh-ı enbiyâdır bu!


Yorum Yap