Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 12 03 2022

Öyle Ser Mestim ki İdrak Etmezem Dünya Nedir İlahi Sözü

Öyle Ser Mestim ki İdrak Etmezem Dünya Nedir İlahi Sözleri

Vasldan çün âşık-ı müstâğni eyler bir visâl,
Âşıka ma’şûkdan her dem bu istiğnâ nedir?

Öyle ser-mestim ki idrâk etmezem dünyâ nedir?
Men kimem sâkî olan kimdir mey ü sahbâ nedir?
Öyle ser-mestim ki idrâk etmezem dünyâ nedir?
Men kimem sâkî olan kimdir mey ü sahbâ nedir?

Gerçi cânândan dil-i şeydâ için kâm isterem,
Sorsa cânân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedir?
Vasldan çün âşık-ı müstâğni eyler bir visâl,
Âşıka ma’şûkdan her dem bu istiğnâ nedir?

Hikmet-i dünyâ vü mâfihâbilen ârif değil,
Ârif oldur bilmeye dünyâ vü mâfihâ nedir?
Âh u feryâdın Fuzûlî incidübdür âlemi,
Ger belâ-yı ışk ile hoşnûd isen gavgâ nedir?


Yorum Yap