Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 05 19 2022

Göster Cemalin İlahi Sözü

Göster Cemalin İlahi Sözleri

Pek bağla aşkın zencîrin Allah Allah Allah’ım,
Boşanmasun dîvâneler Allah Allah Allah’ım.

Göster cemalin şem’ini Allah Allah Allah’ım,
Yansın od’a pervaneler Allah Allah Allah’ım.
Devlet değil mi âşığa Allah Allah Allah’ım,
Şem’ine karşı yaneler Allah Allah Allah’ım.

Ol hâli çok a’lâ Allah Allah Allah’ım,
Güzel yağmaladı gönlüm evin Allah Allah Allah’ım.
Pek bağla aşkın zencîrin Allah Allah Allah’ım,
Boşanmasun dîvâneler Allah Allah Allah’ım.

Cevr ü cefâ etmek ile Allah Allah Allah’ım,
Şemsî seni terk eylemez Allah Allah Allah’ım.
Sen sanma kim seni seven Allah Allah Allah’ım,
Senden hâşâ usâneler Allah Allah Allah’ım.


Yorum Yap