Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 05 19 2022

Mevleviyiz Biz İlahi Sözü

Mevleviyiz Biz İlahi Sözleri

Hazret-i Ömer Fâruk-ül beşer,
Adl ile söyler Mevlevi’yiz biz.

Aşkın kuluyuz Mevlevi’yiz biz,
Sevgi yoluyuz Mevlevi’yiz biz,
Başımda sikke kâinat tekke,
Çâr cihet Mekke Mevlevi’yiz biz.

Gelince vecde eyleriz secde,
Kuran’a bende Mevlevi’yiz biz,
Beş vakit ezan çağırır her an,
İsmine hayran Mevlevi’yiz biz.

Ahir ümmetiz ehli sünnetiz,
Mest-i vahdetiz Mevlevi’yiz biz,
Hilkat sebebi Muhammed Nebî,
Hakkın habibi Mevlevi’yiz biz.

Hazret-i Sıddık Resul’e Sadık,
Yoluna âşık Mevlevi’yiz biz,
Hazret-i Ömer Fâruk-ül beşer,
Adl ile söyler Mevlevi’yiz biz.

Hazret-i Osman Şehid-i Kur’an,
Ne bilsin nadan Mevlevi’yiz biz,
Hazret-i Ali hidayet Veli,
İkrar vereli Mevlevi’yiz biz.

Ya Hazret-i Pir ol bize dest-gir,
Ezelden takdir Mevlevi’yiz biz,
Abd-i rû siyah acısın Allah,
Her seherde ah Mevlevi’yiz biz.


Yorum Yap