Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 02 25 2024

Sevdiğim İlahi Sözü

Sevdiğim İlahi Sözleri

Dağları aşasım geldi sevdiğim,
Sana kavuşasım geldi sevdiğim.

Ey hûblar şâhı sen eylesen fermân,
Cânımı yoluna eylesem kurbân,
Gönlüm ârzûsu bu dildeki efgân,
Dağları aşasım geldi sevdiğim,
Sana kavuşasım geldi sevdiğim.

Yâremi sarmağa senden özge el,
Yaramaz sevdiğim sarmağa sen gel,
Dilde de cânda da yok başka emel,
Dağları aşasım geldi sevdiğim,
Sana kavuşasım geldi sevdiğim.

Çeşmimi firkatin eyledi giryân,
Bağrımı hasretin eyledi al kan,
Varımı şefkatin eyledi talan,
Dağları aşasım geldi sevdiğim,
Sana kavuşasım geldi sevdiğim.

Görmeden hüsnüne eyledin mâil,
Aklımı fikrimi eyledin zâil,
Mihnetine râzı cevrine kâil,
Dağları aşasım geldi sevdiğim,
Sana kavuşasım geldi sevdiğim.

Hulûsî unutup kavm ü kardaşı,
Dîdeden akıdıp kan ile yaşı,
Yoluna sarf edip cân ile başı,
Dağları aşasım geldi sevdiğim,
Sana kavuşasım geldi sevdiğim.


Yorum Yap