Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

Kösü Rihlet Çaldı İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Kösü Rihlet Çaldı İlahi Sözleri

Çün “gel” oldu yalnız girdim yola tenhâ garîb,
Dîde giryân sîne büryân akıl hayrân bîhaber.

Kös-i rihlet çaldı mevt ammâ henüz cân bîhaber,
Asker-i a’zâya lerze düştü Sultan bîhaber.
Kös-i rihlet çaldı mevt ammâ henüz cân bîhaber,
Asker-i a’zâya lerze düştü Sultan bîhaber.

Kevnde bir taşı binây-ı ömrümün düştü yere,
Can yatur gâfil binâsı oldu vîrân bîhaber,
Dil bekâsın dost fenâsın istedi mülk-i tenin,
Bir devâsız derde düştüm ah ki Lukmân bîhaber.

Bir ticaret kılmadım ben nakd-i ömr oldu hebâ,
Yola geldim lik göçmüş cümle kervân bîhaber,
Çün “gel” oldu yalnız girdim yola tenhâ garîb,
Dîde giryân sîne büryân akıl hayrân bîhaber.

Azığım yok, yazığım çok yolda türlü korku var,
Yolum alırsa nola ger div vu şeytân bîhaber,
Yol eri yolda gerektirir çağ ve çıplak aç ve tok,
Mısrıyâ gel dedi sana çünkü cânân bîhaber.


Yorum Yap