Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 02 25 2024

Bu Dil Hasta Naçare İlahi Sözü

Bu Dil Hasta Naçare İlahi Sözleri

Leylâ kulunu âteş-i aşkınla kebâb et,
Düzahda koyup yakma anı nâre ilâhî.

Rahmeyle bu dil-haste-i nâ-çâre ilâhî,
Zahm-ı dilime senden olur çâre ilâhî.
Bir mücrim ü âsî kulunum rûy-i siyahım,
Afvınla nazar kıl bu günâhkâre ilâhî.

Bakma yüzünün kâresine rûz-i cezâda,
Bağışla beni Ahmed-i Muhtâr’e ilâhî.
Bakma yüzünün kâresine rûz-i cezâda,
Bağışla beni Ahmed-i Muhtâr’e ilâhî.

Ol günde bırakma kerem et hâib ü hâsir,
Isyânım ile eyleme âvâre ilâhî.
Nefsim hevesiyle beni sen derbeder etme,
Aşkından eser ver bu dil-i zâre ilâhî.

Al benliğimi kayd-ı sivâdan beni kurtar,
Tâ vasıl olam rü’yeti dîdâre ilâhî.
Leylâ kulunu âteş-i aşkınla kebâb et,
Düzahda koyup yakma anı nâre ilâhî.


Yorum Yap