Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 06 22 2024

Deriyi Bağlar İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Deriyi Bağlar İlahi Sözleri

Anka bezirganım alın bac’ımdan ser verir sır vermem ölsem acımdan,
Mihnet-i dünyanın kahr-ı ucundan bu sefil İrşadi deriyi bağlar.

Bu abdal postudur sakın hor bakma cihanı terk eden deriyi bağlar,
Kurbu ilahiye vasıl olanlar soyunur kemhayı deriyi bağlar.
Arif kibr eylemez hale varınca Süleyman’a ne söyledi karınca,
Hz. Ali hem cenge varınca kuşanır silahın deriyi bağlar.

La-mekân şehrinde var mıdır namın temcid et dünyanı yele ver şanın,
Sultan-ı Kevneyne inen Furkan’ın mücella üstüne deriyi bağlar.
Neylerim dünyada mülk ü iradı hamd olsun terk ettim evlad-ı yari,
Şükr olsun görmüşem rü’yet-i nuru ol nuru görenler deriyi bağlar.

Açılsa bizlere varlık kapısı mücevher altından olsa yapısı,
Almazam bir pula olsa tapusu maksuda erenler deriyi bağlar.
Doğru derviş isen hani teberin acep bu sözlerden var mı haberin,
Vücutta üç yüz altmış altı damarın üzerine Allah deriyi bağlar.

Ayağın depredip çıkarma saftan cihanı yarattı Nun ile Kef’ten,
Güneş baş gösterse kulle’i kaftan her san’atın piri deriyi bağlar.
Anka bezirganım alın bac’ımdan ser verir sır vermem ölsem acımdan,
Mihnet-i dünyanın kahr-ı ucundan bu sefil İrşadi deriyi bağlar.


Yorum Yap