Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 08 16 2022

Çalabım Bir Şar Yaratmış İlahi Sözü

Çalabım Bir Şar Yaratmış İlahi Sözleri

Ol şârdan oklar atılır gelir sineme batılır,
Arifler sözü satılır ol şarın bâzâresinde.

Çalabım bir şâr yaratmış iki cihan âresinde,
Bakıcak dîdâr görünür ol şârın kenâresinde.
Nâgehân ol şâra vardım onu ben yapılır gördüm,
Ben dahi bile yapıldım tâş u toprak âresinde.

Şâgirdleri tâş yonarlar yonup üstâda sunarlar,
Çalab’ın ismin anarlar ol taşın her pâresinde.
Ol şârdan oklar atılır gelir sineme batılır,
Arifler sözü satılır ol şarın bâzâresinde.

Ol şar dediğim gönüldür ne âlimdir ne câhildür,
Âşıklar kanı sebildir ol şârın kenâresinde.
Bu sözümü ârif anlar câhiller bilmeyip tanlar,
Hacı Bayram kendi banlar ol şârın menâresinde.


Yorum Yap