Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 05 19 2022

Velilerimiz İlahi Sözü

Velilerimiz İlahi Sözleri

Fatih ve Akşemseddin övdüğü Nebimizin Merkez Efendi güzin bunlar velilerimiz,
Molla Hüsrev Gürani Cabir Rasul yarani niyazlıdır her anı bunlar velilerimiz.

Ebubekir es Sıddık Ömer’ül Hattab Faruk İmam-ı Cafer Sadık bunlar velilerimiz,
Ol Osman-ı Zinnureyn ve Aliyyül Murtaza Hasan ile Hüseyin bunlar velilerimiz,
Talha Hamza ve Abbas Zübeyr Ebu Vakkas Abdurrahman İbnul As bunlar velilerimiz.

Bilal’e ve o Zeyd’e Sa’d Ebu Ubeyde övgü ol ehl-i beyte bunlar velilerimiz,
Aşere-i Mübeşşer hepsi güzide beşer bize inanmak düşer bunlar velilerimiz.
Ashab ashab-ı güzin yıldızı dinimizin tebai ve tabibin bunlar velilerimiz,
Zeynel Abidin’imiz Ömer’ül Abdulaziz ve ilk müceddimiz bunlar velilerimiz.

Ol Eyyubel Ensari Nesai ve Buhari Gazali ve Beyhaki bunlar velilerimiz,
Ebu Davud Hüreyre Tirmizi İbn-i Mace selam olsun Enes’e bunlar velilerimiz.
Üveysül el Karani Abdulkadir Geylani ve Ahmed-i Rufai bunlar velilerimiz,
Bedevi ve Dussuki İmam-ı Maturidi Hasan-ı El Eş’ari bunlar velilerimiz.

Ol İmam-ı Hanefi Malik Hanbeli Şafii ve Cüneyd-i Bağdadi bunlar velilerimiz,
Suyuti ve Rabbani Muhammed Nakşibendi ve Muhyiddin Arabi bunlar velilerimiz.
Tacettin Sultan Veli Hacı Bayramı Veli Hacı Bektaşi Veli bunlar velilerimiz,
Taptuk Yunus Mevlana selam ol Şeyh Şaban’a darısı inanana bunlar velilerimiz.

Tebrizi Şems Şazeli Emir Sultan da ali Osman Bey Edebali bunlar velilerimiz,
Somuncu ve Şirazi ve de Mısrı Niyazi irşad ederler bizi bunlar velilerimiz.
Fatih ve Akşemseddin övdüğü Nebimizin Merkez Efendi güzin bunlar velilerimiz,
Molla Hüsrev Gürani Cabir Rasul yarani niyazlıdır her anı bunlar velilerimiz.


Yorum Yap