Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

Bayram Edelim İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Bayram Edelim İlahi Sözleri

Firdevs-i âşiyân eyle dârını,
Açalım ihvânla bayrâm edelim.

Şarâb-ı aşkını nûş ettir yâ Rab,
İçelim im’ânla bayrâm edelim.
İrci’î hitâbın gûş ettir yâ Rab,
Göçelim îmânla bayrâm edelim.

Îmândan Kur’ân’dan ayırma bizi,
İlâhî haramla doyurma bizi.
Yolundan şaşarsak afv eyle bizi,
Seçelim irfânla bayrâm edelim.

Rızâ-yı ilâhin olsun bendimiz,
Kelâm-ı ilâhin olsun pendimiz.
Sırât-ı müstakîm üzre kendimiz,
Geçelim iz’ânla bayrâm edelim.

Mahşerde ak eyle yüzlerimizi,
Nûrunla nûrlandır gözlerimizi.
Günâhdan arındır özlerimizi,
Ölçelim mîzânla bayrâm edelim.

Kendine kul eyle Resûl’e ümmet,
“Livâ-yı Hamd”inin altında cem’ et.
Açılsın bizlere ebvâb-ı cennet,
Uçalım Rıdvân’la bayrâm edelim.

Cennet ü cemâlin lutf et görelim,
O büyük ni’mete biz de erelim.
Muhammed bağından güller derelim,
Saçalım elvânla bayrâm edelim.

Aşki’ye bezl eyle sen dîdârını,
Lutfunla sevindir ben dildârını.
Firdevs-i âşiyân eyle dârını,
Açalım ihvânla bayrâm edelim.


Yorum Yap