Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 06 22 2024

Sanman Bizi Kim Beste İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Sanman Bizi Kim Beste İlahi Sözleri

İkrârımıza ser veririz ahde kavîyiz,
Biz şâh-ı velâyet kuluyuz hem Alevîyiz.

Sanman bizi kim beste-dil-i nefs-i gavîyiz,
Hâk-i kadem-i âl-i abâ Mustafavîyiz,
Ne havf-ı emîrân biliriz ne bedevîyiz.

Râzî-şüde-i hükm-i kader/kaza Murtazavîyiz,
İkrârımıza ser veririz ahde kavîyiz,
Biz şâh-ı velâyet kuluyuz hem Alevîyiz.

Nakş-ı hevesi safha-i dilden sile geldik,
Tâ da’vî-i mihr-i neseb-i pâk ile geldik,
Kurbân-ı ilâhî olup İsmâil’e geldik.

Çün bezm-i kıdemden dile geldik bile geldik,
İkrârımıza ser veririz ahde kavîyiz,
Biz şâh-ı velâyet kuluyuz hem Alevîyiz.

Âlemlere isnâ aşer ebrâc değil mi?
Her biri ser-i mihr ü mehe tâc değil mi?
Tîr-i siteme cümlesi âmâc değil mi?

Da’vâ-yı muhâbbet buna muhtâc değil mi?
İkrârımıza ser veririz ahde kavîyiz,
Biz şâh-ı velâyet kuluyuz hem Alevîyiz.

Âvân-ı Yezîd’in hele hasmânıyız el-hak,
La’net-keş-i îmân-ı dil ü cânıyız el-hak,
Bu ma’rekenin Sâm u Nerîmânıyız el-hak.

Evlâd-ı Hüseyn’in kulu kurbânıyız el-hak,
İkrârımıza ser veririz ahde kavîyiz,
Biz şâh-ı velâyet kuluyuz hem Alevîyiz.

Yokdur bizi takdîre havâricde liyâkat,
Ednâmız eder âlemi pür lerze-i dehşat,
Takdîre ne çâre bu imiş hükm-i meşiyyet.

Cân bâşı fedâ eylesen Es’ad ne seâdat,
İkrârımıza ser veririz ahde kavîyiz,
Biz şâh-ı velâyet kuluyuz hem Alevîyiz.


Yorum Yap