Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 08 12 2022

Zara Düştü İlahi Sözü

Zara Düştü İlahi Sözleri

Gönül bir gül için bin hâra düşdü,
Onulmaz derd kesilmez zâra düşdü.

Gönül bir yerde yine durmaz oldu,
Bu derdinden kimesne bilmez oldu,
Düşüp bahr-ı gama hîç gülmez oldu,
Gönül bir gül için bin hâra düşdü,
Onulmaz derd kesilmez zâra düşdü.

Figân u zârına dâd eden almaz,
Belâ dâmından âzâd eden olmaz,
Anı bir lahzacık şâd eden olmaz,
Gönül bir gül için bin hâra düşdü,
Onulmaz derd kesilmez zâra düşdü.

Yanar hicriyle yârın yok mecâli,
Kimesne anlayıp bilmez bil hâli,
Cihânı inledir âh u melâli,
Gönül bir gül için bin hâra düşdü,
Onulmaz derd kesilmez zâra düşdü.

Olup Mecnûn-veş âleme rüsvâ,
Dem-be-dem çağırır vâveyla Leylâ,
Bu âhına dayanmaz kûh u sahrâ,
Gönül bir gül için bin hâra düşdü,
Onulmaz derd kesilmez zâra düşdü.

Hulûsî âh u zârın yâra erse,
Onulmaz derdine bir çâre erse,
Bu âh u nâleler gül-zâra erse,
Gönül bir gül için bin hâra düşdü,
Onulmaz derd kesilmez zâra düşdü.


Yorum Yap