Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

Yükün Sevda Olursa İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Yükün Sevda Olursa İlahi Sözleri

Dünyâ fânî dâhî fak,
Tuzağa tutulmazsın.
Dünyâ fânî dâhî fak,
Tuzağa tutulmazsın.

Yükün sevdâ olursa,
Usanıp yorulmazsın,
Yolun Hakk’a varırsa,
Gücenip kırılmazsın.

Varsa sevdâ’ya yolun,
Olursun dostu O’nun,
Kırılsa kanat kolun,
Gayrıya sarılmazsın.

Bu sevdâ bu aşk bile,
Gelmez aşk vasfı dile,
Hakk aşkı girse gönle,
Dünyâda duramazsın.

Kılar isen tevekkül,
Eyler isen tefekkür,
Nefsi esir ruhu hür,
Nefsânî davranmazsın.

Cehâletten kaçarsan,
İlme kapı açarsan,
İlim hikmet saçarsan,
Câhile karılmazsın.

Gönül görse ziyâ nur,
Misâli Vâdî’yi Tur,
Ne gerek gılman’ı hur,
Sivâ’ya sarılmazsın.

Bilir isen her şey Hakk,
Hakk’ın kaderi mutlak,
Dünyâ fânî dâhî fak,
Tuzağa tutulmazsın.

Bileydin Hakk yolunu,
Çok severdin kulunu,
Halktan Hakk’a gitmezsen,
Yolu hiç bulamazsın.

Yunûsî sevdâsına,
Âşıktır Mevlâ’sına,
Hakk’a âşık iken sen,
Mevlâ’sız olamazsın.


Yorum Yap