Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 05 21 2022

Yedi Takva İlahi Sözü

Yedi Takva İlahi Sözleri

Sâye serv kaddin olsa cenâh-ı Es’ad,
Dem urur lutfun ile meretebe-i bâlâdan.

At şu tesbih-i riyâ-pâşı yed-i takvâdan,
Müddeâ savfet ise al kadehi mînâdan.
Nice yüz matlaba ey şeyh sarılmış gördüm,
Çektiğin iki eli mâide-i dünyadan.

Atamaz kimse benim ğam-ı dünyâyı,
Olmayan mest- kalender mey-i istiğnâdan.
Mekteb-i aşkta üstâd-ı ezelden aldım,
Ders-i tecridimi sen sanma Leb-i İsa’dan.

Pertev-i mâh-ı ruhun itmese gönlüm rûşen,
İktibas eylşemez elbette yed-i beyzâdan.
Ne bilür zühd iel zâhid mey-i aşkın kadrin,
Anı bir kere sual eyle ben-î rüsvâdan.

Leb-ihayrânını gördükçe dü çeşm-i zârım,
Öğrenir şive-i giryânı ğam-ı sevdâdan.
Sâye serv kaddin olsa cenâh-ı Es’ad,
Dem urur lutfun ile meretebe-i bâlâdan.


Yorum Yap