Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 20 2024

Yağmaladı Gönlümü İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Yağmaladı Gönlümü İlahi Sözleri

Münkirlere karşı gel bâri uryân eyleme,
Aklın evinde otur gel yeter uslan deli.

Yağmaladı gönlümü benim bin bin bendeli,
Düşdüm aceb sevdâya görün yine ben deli.
Yağmaladı gönlümü benim bin bin bendeli,
Düşdüm aceb sevdâya görün yine ben deli.

Kodum nâmûs u ârı kılam âh ile zârı,
Dağıdam berg ü bârı çün denildim ben deli.
Ol hakîkat bahrinin dürrün dökem bâzâra,
Ârif olan söylesin nedir anın sandalı.

Sındı gönül şişesi dökdü gülâbı yere,
Reyhân edip almağa vay bir eli kandalı.
Münkirlere karşı gel bâri uryân eyleme,
Aklın evinde otur gel yeter uslan deli.

Kâl ü kîlin bâğına bağlıdır başdan başa,
Nice pervâz eylesin şol ayağı kündeli.
Her nefes âşıkların nutkundan yâ Hû gelir,
Ağır basdı âr olur duymadın sen bendeli.

Hayrân olan ezelden ayık olmaz tâ ebed,
Yahşıların yahşısı halka ne yaman deli.
Ümmî Sinan sen bugün açarsın gizli düğüm,
Söylenecek söz müdür meğer oldun sen deli.


Yorum Yap