Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

Ya Muhammed Ali Çağırır İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Ya Muhammed Ali Çağırır İlahi Sözleri

Erenler meclisi bâğ ile bostan,
Güller Yâ Muhammed Alî çağırır.

Cem’olup erenler yerli yerine,
Erler Yâ Muhammed Alî çağırır,
Agâh olup mürşidinin yoluna,
Pirler Yâ Muhammed Alî çağırır.

Nice âşık meydânına derilir,
Erenlerin yol erkânı sürülür,
Muhammed Alî’nin kadri bilinir,
Diller Yâ Muhammed Alî çağırır.

Pîrimin çevresi bahçeli bağlar,
Kızıl Deli çayı mevcurup çağlar,
Çıhâr etrâfında Hû çeker dağlar,
Çöller Yâ Muhammed Alî çağırır.

Seyyid Alî Sultan erler atası,
Bâtınan ihâta eylemiş nâsı,
Câr alâmet ile kudüm sadâsı,
Gürler Yâ Muhammed Alî çağırır.

Gönüller birlenir açılır meydan,
Hep yerli yerinde bunca muhibban,
Erenler meclisi bâğ ile bostan,
Güller Yâ Muhammed Alî çağırır.

Erenler cem’olur Tanrıdağı’nda,
Üçlerle yediler kırklar da anda,
Kızıl Deli çayı akıp coşanda,
Çağlar Yâ Muhammed Alî çağırır.

Erenlerin güzel yolu erkânı,
Yüzler sürer Hamdî olur mihmânı,
Yılda bir kez gelir yayla seyranı,
Dağlar Yâ Muhammed Alî çağırır.


Yorum Yap