Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

Vechi Yare Düş Olan İlahi Sözü

#

Vechi Yare Düş Olan İlahi Sözleri

Mâsivallah’dan mücerred oldu İbrahim bugün,
Vârını dildâra verdi vaslı hicrân istemez.

Vech-i yâre dûş olan âlemde seyrân istemez,
Cânını canâne teslim eyleyen cân istemez.
Bu misâfirhânenin fânîliğin fehm eyleyen,
Hâne-i kalbinde Hakk’dan gayri mihmân istemez.

Cennet içre tamudan korkar mı Hakk’ın aşıkı,
Hak budur erbab-ı aşka, huri gılman istemez.
Mâsivallah’dan mücerred oldu İbrahim bugün,
Vârını dildâra verdi vaslı hicrân istemez.


Yorum Yap