Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 20 2024

Vaslı Hakk Olmağa İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Vaslı Hakk Olmağa İlahi Sözleri

Onsekizbin âlemi tutup duran,
Kâf-u nûnun terkibiyle yek nefes.

Vasl-ı Hakk olmağa eylersen heves,
Aşka ulaş gayriden gönlünü kes.
Vasl-ı Hakk olmağa eylersen heves,
Aşka ulaş gayriden gönlünü kes.

Gayri nesne sanma aşkı zâhidâ,
Kendi cennetten oluptur muktebes,
Kârıbândır bu halâik dâimâ,
Ehl-i aşk içinde olmuşlar ceres.

Cism-ü cânın ko yükün yinilde gör,
Râh-ı aşka gidemez merkeb feres,
Onsekizbin âlemi tutup duran,
Kâf-u nûnun terkibiyle yek nefes.

Tarfet-ül-ayn içre yakar cümlesin,
Ger dokunsa nâr-ı aşktan bir kubes,
Bağ-ı cennete olursa öde yak,
Ey Niyâzî koma dilde hâr-u hes.


Yorum Yap