Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

Vasıl Olmaz İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Vasıl Olmaz İlahi Sözleri

Mest olup mestâne geldim tâ ezelden tâ ebed,
İçmişim aşkın şarâbın âb-ı engûr olmadan.

Vasıl olmaz Hakk’a kimse, cümleden dûr olmadan,
Kenz açılmaz şol gönülden, ta ki pür nur olmadan.
Sür çıkar ağyar-ı dilden, ta tecelli ede Hakk,
Padişah konmaz saraya, hane ma’mur olmadan.

“Mûtû kable en temûtu” sırrını fehm eyleyen,
Haşr u neşri gördü bunda nefha-i sur olmadan.
Sen müyesser eyle ya Rab bizlere beytin tavaf,
İlmin ile amil eyle vade tekmil olmadan.

Hak cemâlin Kabesini kıldı âşıklar tavaf,
Yerde Kâbe gökyüzünde Beyt-i Ma’mur olmadan.
Mest olup mestâne geldim tâ ezelden tâ ebed,
İçmişim aşkın şarâbın âb-ı engûr olmadan.

Mest olanların kelâmı kendinden gelmez veli,
Pes “Ene’l Hakk” nice söyler kişi Mansur olmadan.
Bir acep sevdaya düşmüş tutuşur Şemî müdâm,
Hakk’a makbul olmak ister halka menfur olmadan.


Yorum Yap