Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

Vasıl Olmağa Sa’y Eyle İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Vasıl Olmağa Sa’y Eyle İlahi Sözleri

Hakk’ı her yerde gör zâhir,
Vâsıl olmağa sa’y eyle.

Vâdii hayretde kalma,
Vâsıl olmağa sa’y eyle.
Bugünü yârına salma,
Vâsıl olmağa sa’y eyle.

Seni aldar bu dehr-i dûn,
Nef’ eylemez malı bunun.
Nefs elinde olma zebûn,
Vâsıl olmağa sa’y eyle.

Uyanıklardan olagör,
Hakk aşkı ile dolagör.
İstediğini bulagör,
Vâsıl olmağa sa’y eyle.

Hüvel evvel hüvel âhir,
Hüvel bâtın hüve-z-zâhir.
Hakk’ı her yerde gör zâhir,
Vâsıl olmağa sa’y eyle.

Varan saray-ı  vahdete,
İrmiş kemâli rif’ate.
Ger tâlib isen izzete,
Vâsıl olmağa sa’y eyle.

Nice bir âdet ü bid’at,
Nice bir fâniye rağbet.
Bulagör bir bâkî devlet,
Vâsıl olmağa sa’y eyle.

Varlığın yabane atub,
Kâmiller yolunu tutub.
Geceyi gündüze katub,
Vâsıl olmağa sa’y eyle.

Âkil isen derviş eğer,
Durma çalış şam u seher.
HÜDAYÎ’den güş et haber,
Vâsıl olmağa sa’y eyle.


Yorum Yap