Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 08 16 2022

Varsam Hicaz İllerine İlahi Sözü

Varsam Hicaz İllerine İlahi Sözleri

Meş’ari’l-harâm’da nice,
Devrân olsam devrân olsam.

Varsam Hicâz illerine,
Düşsem Kabe yollarına,
Lebbeyk diyen dillerine,
Kurbân olsam kurbân olsam.

Mîkâtında ihrâm giysem,
Beytullah’da ikrâm görsem,
Hak Resûl’e selâm versem,
Mihmân olsam mihmân olsam.

Tavâf etsem yana yana,
Zemzem içsem kana kana,
Hakk ismini ana ana,
Giryân olsam giryân olsam.

Safâ’sında safâ sürsem,
Merve’sinde mürüvvet görsem,
Hâtim’ine yüzüm sürsem,
Hayrân olsam hayrân olsam.

Hacerü’l-esved’e varsam,
Mültezim’de biraz dursam,
Hakk’ın rızâsını sorsam,
Burhân olsam burhân olsam.

İbrâhîm’in makâmında,
İsmâîl’in mekânında,
Bâb-ı Şeybe’nin yanında,
Seyrân olsam seyrân olsam.

Arafât’da vakfe etsem,
Cebelü’r-rahme’ye yetsem,
Mescid-i Nemre’ye gitsem,
Uryân olsam uryân olsam.

Müzdelife şânı yüce,
Kalsam anda ben bir gece,
Meş’ari’l-harâm’da nice,
Devrân olsam devrân olsam.

Mine’de üç gece yatsam,
Kurbân kesip saçım kırksam,
Üç Cemre’ye taşlar atsam,
Peymân olsam peymân olsam.

Aşkî ka`be sende asıl,
Her murâdın oldu hâsıl,
Olmak için Hakk’a vâsıl,
İrfân olsam irfân olsam.


Yorum Yap