Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

Varlığın Mahveyleyip İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Varlığın Mahveyleyip İlahi Sözleri

Ey Niyâzî baş açık divânesin,
Nice bir divânesin uslâne gel.

Varlığın mahveyleyip meydâna gel,
Lâ Vü İllâdan geçip merdâne gel,
Gel hakîkat ilmini sen de oku.

Bir kadem bas mekteb-i irfâna gel,
Zulmete Hızr ile gir gevher çıkar,
Âb-ı hayvandan içüp hem kane gel.

Şer’i başa tâç edip İskender ol,
Geç otur taht-ı dile şâhâne gerek,
Küntü kenzen sırrını duydunsa ger,
Sakla sırrı dime her nâdâna gel.

Vahdetin meydânı sırrı var iken,
Kesret içre girme sen zındâne gel,
Ey Niyâzî baş açık divânesin,
Nice bir divânesin uslâne gel.


Yorum Yap