Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

Üstadım Sohbet Ederken İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Üstadım Sohbet Ederken İlahi Sözleri

Zerre varlığı kalmamış lüpe lüp Hakk ile dolmuş,
Sıbğatullah’a boyanmış ilm-i ledün aka gelir.

Üstâdım sohbet ederken gözlerime baka gelir,
Ol nazarının ateşi benliğimi yaka gelir.
Bakarım hayran yüzüne söylediği her sözüne,
Bakıverince gözüne kalpten dünyâdan bıka gelir.

Hoştur gönlünün bahçesi anlatılmaz ki neş’esi,
Gönlünün her bir köşesi buy-i Rahman koka gelir.
Hoştur gönlünün bahçesi anlatılmaz ki neş’esi,
Gönlünün her bir köşesi buy-i Rahman koka gelir.

Gönlü âyineyi Hakk’tır bunda zerre şüphe yoktur,
Misli yok cihanda tektir Rahman O’ndan baka gelir.
Zerre varlığı kalmamış lüpe lüp Hakk ile dolmuş,
Sıbğatullah’a boyanmış ilm-i ledün aka gelir.

Gözler O’na bak eylene varlığ silip yok eylene,
Dostlar bu böyle biline ilm-i hikmet yola gelir.
Silersen bütün varlığı giderirsen ağyarlığı,
Ayân olur Hakk varlığı Hakk özünden çıka gelir.

Tasavvufta haldir bunlar bilmez bunu gâfil kullar,
Tasavvuftaki bu haller gâfillere şaka gelir.
Yunûsî cezbelenme sus almaz kimseye etme nus,
Câhilan ne bilsin Hakk’ı şaşkın şaşkın baka gelir.


Yorum Yap