Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 12 11 2023

Uşşak Tesbihat İlahi Sözü

Uşşak Tesbihat İlahi Sözleri

Yâ Kahhâru Yâ Allâh Yâ Cebbâru Yâ Allâh,
Yâ Gaffâru Yâ Allâh Yâ Fettâhu Yâ Allâh.

Fa’lem ennehu…

La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah,
La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah,
La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah,
La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah,
La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah.

La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah,
La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah,
La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah,
La İlahe İllallah Muhammedurrasulallahi sallalahu teala aleyhi vesellem.

Bismillâhirrahmânirrahîm…

İnnellahe ve melâiketehû yusellûne ale’n-nebiy. Yâ eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk.
Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ.

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ.

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesirân kesîrâ.

Salli vesellim yâ Rabbi alâ habîbike Muhammedin ve alâ cemîi’l-enbiyâi ve’l evliya-i ve’l murselîn ve alâ âli kullin ve sahbi kullin ecmaîn. Âmin ve’l-hamdulillâhi Rabbi’l-âlemin.

Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Resûlallah,
Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Habîballah,
Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ emîne vahyillâh.

Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî biadedi evrakı’l-eşcâr ve emvâci’l-bihâr ve katarâti’l-emtâr, vağfirlenâ verhamnâ veltufbinâ vebi üstâdinâ ve meşâyîhina (radıyallâhu anhüm) ve vâlideynâ ve ihvânena vebi talebeti Resâili’n-Nûri’s-sadıkîne yâ ilâhenâ bikulli salâtin minhâ şehadeten.. eşhedu en lâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden Resûlullahi Sallallahu Aleyhi Tealâ Vesellem.

Bismillâhirrahmânirrahîm…

Yâ Cemilu Yâ Allâh Yâ Karîbu Yâ Allâh,
Yâ Mücîbu Yâ Allâh Yâ Habîbu Yâ Allâh,
Yâ Raûfu Yâ Allâh Yâ Atûfu Yâ Allâh,
Yâ Ma’rûfu Yâ Allâh Yâ Latîfü Yâ Allâh,
Yâ Azîymü Yâ Allâh Yâ Hannânü Yâ Allâh.

Yâ Mennânü Yâ Allâh Yâ Deyyânü Yâ Allâh,
Yâ Subhânü Yâ Allâh Yâ Emânü Yâ Allâh,
Yâ Bürhânü Yâ Allâh Yâ Sultânü Yâ Allâh,
Yâ Müste’ânü Yâ Allâh Yâ Muhsinü Yâ Allâh.

Yâ Mütealü Yâ Allâh Yâ Rahmânü Yâ Allâh,
Yâ Rahîmü Yâ Allâh Yâ Kerîmü Yâ Allâh,
Yâ Mecîdü Yâ Allâh Yâ Ferdü Yâ Allâh,
Yâ Vitru Yâ Allâh Yâ Ehadü Yâ Allâh.

Yâ Samedü Yâ Allâh Yâ Mahmûdu Yâ Allâh,
Yâ Sadıka’l-vâ’di Yâ Allâh Yâ Âliyyü Yâ Allâh,
Yâ Ganiyyü Yâ Allâh Yâ Şâfî Yâ Allâh,
Yâ Kâfî Yâ Allâh Yâ Muâfî Yâ Allâh.

Yâ Bâkî Yâ Allâh Yâ Hâdî Yâ Allâh,
Yâ Kâdiru Yâ Allâh Yâ Sâtiru Yâ Allâh,
Yâ Kahhâru Yâ Allâh Yâ Cebbâru Yâ Allâh,
Yâ Gaffâru Yâ Allâh Yâ Fettâhu Yâ Allâh.

Yâ Rabbe’s-semâvâti Ve’l-ardı, yâ ze’l-Celâli ve’l-İkrâm. Nes’eluke bihakkı hâzihi’l-esmâi kullehâ entusalli-ye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, verham Muhammeden kemâ salleyte ve sellemte ve bârekte ve rahimte ve terehamte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme fi’l âlemîn, Rabbenâ inneke hamîdüm mecîd, birahmetike yâ erhamerrâhimîn, ve’l-hamdülillâhi Rabb’l-alemîn.


Yorum Yap


Tuncer Yolal'ın resmi web sitesinde ilahiler, ilahi, ilahi dinle, ilahi sözleri bulabilirsiniz. ilahi aramalarında googlede öncülük eden ilahi sitesidir.