Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

Teşnei Bahrı Muhit İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Teşnei Bahrı Muhit İlahi Sözleri

Ârifin esrârı settâr olduğun etme aceb,
Tâ’n eder zâhid denilen div-i serkeş neylesin.

Teşne-i bahr-ı mûhît olan dile reş neylesin,
Tûti-i sükker feşân uftâdeye keş neylesin.
Cür’a-i sahbâ-i zât-ı nûş edip temkin bulan,
Afitâb olan gönül telvîn-i meh veş neylesin.

Ârifin esrârı settâr olduğun etme aceb,
Tâ’n eder zâhid denilen div-i serkeş neylesin.

Âdemin vechinde Hakk’ı görmedi iblîs-i lain,
Sûreta gördüğü bir şekl-i munakkaş neylesin.
Can Niyâzî ehl-i aşka nâzikhane va’z eder,
Ehl-i nefs olan işitmez dil-i müşevveş neylesin.


Yorum Yap