Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 06 22 2024

Sığındık Dergahı İhsanına Biz İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Sığındık Dergahı İhsanına Biz İlahi Sözleri

Ayırma Yâ ilâhel âlemin îmân-ü Kur’ân’dan,
Ferahnâk eyle cümle mü’minini dâima.

Sığındık dergeh-i ihsânına biz mekr-i udvândan,
Habıbin aşkına hıfzet İlâhi şerr-i şeytândan,
Muhammed ümmetiyiz gerçi olduk ehl-i isyandan.

Bizi lütfunla mahrum eyleme Ya Rabbi ğufrândan,
Ayırma Yâ ilâhel âlemin îmân-ü Kur’ân’dan,
Tarîk-i müstakimi gösteren Kur’ân’dır, Kur’ân,
Ona tâbi olanlar nâil-i gufrandır ğufrân.

Bilâşek münkir olmak mûcib-i hüsrândır hüsrân,
Bizi lütfunla mahrûm eyleme Yâ Rabbi ğufrândan,
Ayırma Yâ ilâhel âlemin îmân-ü Kur’ân’dan,
Ferahnâk eyle cümle mü’minini dâima.

Yâ Rab Bi-hakkı ism-i a’zam mensûr-ul’livâ Yâ Rab,
Kabul et bu duayı Müctebayı zülhate ya Rab,
Bizi lütfunla mahrûm eyleme Yâ Rabbi ğufrândan,
Ayırma Yâ ilâhel âlemin îmân-ü Kur’ân’dan.


Yorum Yap