Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 12 03 2022

Sensin Ya Rasulallah İlahi Sözü

Sensin Ya Rasulallah İlahi Sözleri

Sadr-ı cemî’ mürselîn,
Sensin Yâ Rasûlallâh,
Bedr-i eflâk-i yakîn,
Sensin Yâ Rasûlallâh.

Allah Ya Allah Lâ İlâhe İllallah,
Allah Ya Allah Muhammed Rasulallah.

Nûrun sirâc-ı vehhâc,
Alemler sana muhtâc,
Sâhib-i tâc u mi’râc,
Sensin Yâ Rasûlallâh.

Allah Ya Allah Lâ İlâhe İllallah,
Allah Ya Allah Muhammed Rasulallah.

Ayîne-i Rahmânî,
Nûr-i pâk-i sübhânî,
Sırr-ı seb-a’l-meânî,
Sensin Yâ Rasûlallâh.

Allah Ya Allah Lâ İlâhe İllallah,
Allah Ya Allah Muhammed Rasulallah.

Açan râh-ı tevhîdi,
Bulan sırr-ı tefrîdi,
Hüdâyî’nin ümmîdi,
Sensin Yâ Rasûlallâh.

Allah Ya Allah Lâ İlâhe İllallah,
Allah Ya Allah Muhammed Rasulallah.


Yorum Yap