Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 05 13 2021

Sensin Ya Rasulallah İlahi Sözü

Sensin Ya Rasulallah İlahi Sözleri

Sadr-ı cemî’ mürselîn,
Sensin Yâ Rasûlallâh,
Bedr-i eflâk-i yakîn,
Sensin Yâ Rasûlallâh.

Allah Ya Allah Lâ İlâhe İllallah,
Allah Ya Allah Muhammed Rasulallah.

Nûrun sirâc-ı vehhâc,
Alemler sana muhtâc,
Sâhib-i tâc u mi’râc,
Sensin Yâ Rasûlallâh.

Allah Ya Allah Lâ İlâhe İllallah,
Allah Ya Allah Muhammed Rasulallah.

Ayîne-i Rahmânî,
Nûr-i pâk-i sübhânî,
Sırr-ı seb-a’l-meânî,
Sensin Yâ Rasûlallâh.

Allah Ya Allah Lâ İlâhe İllallah,
Allah Ya Allah Muhammed Rasulallah.

Açan râh-ı tevhîdi,
Bulan sırr-ı tefrîdi,
Hüdâyî’nin ümmîdi,
Sensin Yâ Rasûlallâh.

Allah Ya Allah Lâ İlâhe İllallah,
Allah Ya Allah Muhammed Rasulallah.


Önerilen İlahiler
12 Mayıs 2021

Nerede İlahi Sözü

10 Mayıs 2021

Ümmet İlahi Sözü

Daha Fazla İlahi Göster
Yorum Yap