Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 08 16 2022

Şemi Ruhuna Pervaneyim İlahi Sözü

Şemi Ruhuna Pervaneyim İlahi Sözleri

Takrîr edemem derd-i derûnum elemim var,
Mevlâyı seversen beni söyletme gamım var.

Şem‘-i rûhuna cismimi pervâne düşürdüm,
Evrâk-ı dili âteş-i sûzâne düşürdüm,
Bir katre iken kendimi ummâne düşürdüm,
Takrîr edemem derd-i derûnum elemim var,
Mevlâyı seversen beni söyletme gamım var.

Şem‘-i rûhuna cismimi pervâne düşürdüm,
Evrâk-ı dili âteş-i sûzâne düşürdüm,
Bir katre iken kendimi ummâne düşürdüm,
Takrîr edemem derd-i derûnum elemim var,
Mevlâyı seversen beni söyletme gamım var.


Yorum Yap