Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 22 2024

Şefaat İzni Çıkmazsa Hüdadan İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Şefaat İzni Çıkmazsa Hüdadan İlahi Sözleri

Enîn ü nâle-i âhım çıkar bâlâ-yı eflâke,
Melekler hâlime ağlar iner gözyaşları hâke.

Şefâ’at izni çıkmazsa Hudâ’dan “şâh-ı levlâk”e,
Hücûm eyler keder rûz-i kıyâmet sîne-i çâke.
Zebânîler sürerlerse beni nâr-ı elem-nâke,
Enîn ü nâle-i âhım çıkar bâlâ-yı eflâke.

Hücûm eyler keder rûz-i kıyâmet sîne-i çâke,
Melekler hâlime ağlar iner gözyaşları hâke,
İnerse Cenneti ane bütün ihvan yanalı,
Sürüklerse beni ateşleri cürmü hatalarım,
Azabından halas olmak isterim ey Rabbim Allahım.

Enîn ü nâle-i âhım çıkar bâlâ-yı eflâke,
Melekler hâlime ağlar iner gözyaşları hâke,
Bütün halk-ı cihan ağlar bu hal eder beni dilhun,
Enîn ü nâle-i âhım çıkar bâlâ-yı eflâke,
Melekler hâlime ağlar iner gözyaşları hâke.


Yorum Yap