Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 04 13 2024

Şahı Mümeccedsin Efendim İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Şahı Mümeccedsin Efendim İlahi Sözleri

Sen Ahmed-i Mahmud-u Muallasın Efendim,
Haktan bize mir’at-ı mücellasın Efendim.

Sultan-ı Resul Kâbe-yi ulyasın Efendim,
Envar-ı Hüda nüsha-i Kübrasın Efendim,
Hem ilm-i ilâhide müzekkâsın Efendim.

Mahbub-i Huda hutbe-i bâlâsın Efendim,
Sen Ahmed-i Mahmud-u Muallasın Efendim,
Haktan bize mir’at-ı mücellasın Efendim.

Hutben okunur minber-i iklîm-i bekâda,
Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-ı cezâda,
Ümmetlerinin geçme dedi adı kazada.

Sen eyle kerem bizlere ruz-i cezada,
Sen Ahmed-i Mahmud-u Muallasın Efendim,
Haktan bize mir’at-ı mücellasın Efendim.

Biz ey ki sana ümmetiz ey Rahmet-i Rahman,
Ne ümidi ne canı olmayız ettikse de isyan,
Elbette şefaat edersin bizleri şanınla.

Sayende biz oluruz mazhar-ı gufran,
Sen Ahmed-i Mahmud-u Muallasın Efendim,
Haktan bize mir’at-ı mücellasın Efendim.

Yanan kalbe devasın sen bulunmaz bir şifasın sen,
Dilersen rehnumasın sen.

Sen Ahmed-i Mahmud-u Muallasın Efendim,
Haktan bize mir’at-ı mücellasın Efendim.
Sen Ahmed-i Mahmud-u Muallasın Efendim,
Haktan bize mir’at-ı mücellasın Efendim.

Salli ve sellim ve barik alâ es’adi ve eşrafi nur-i cemîıl enbiyâ-i vel mürselîn,
Salâvatullahi ve selamuhu aleyna ve aleyhim ecmain,
Velhamdü lillâhi Rabbil Âlemin.


Yorum Yap