Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 02 25 2024

Şahı Aşka Kul Olaldan Gayrı İlahi Sözü

Şahı Aşka Kul Olaldan Gayrı İlahi Sözleri

Cümle şeyden ben cemâl-i yâra hayrân olalı,
Bâğa bakmam servi görmem verd-i handân istemem.

Şâh-ı aşka kul olaldan gayrı sultan istemem,
Derd-i dostdan özge gayrı derde dermân istemem.
Bağlayaldan zülf-i zünnârın miyân-ı câna ben,
Geçmişem zerrîn kemerden tìğ-ı bürrân istemem.

Cümle şeyden ben cemâl-i yâra hayrân olalı,
Bâğa bakmam servi görmem verd-i handân istemem.

Derd-i aşkı tekye-i kalbümde mesken kılalı,
Gayra açmam dil derini özge mihmân istemem.
Geçmişem Bâkî fenâdan çün harâm oldur bana,
Geçmeden geçer tenümden gayrı fermân istemem.


Yorum Yap