Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 04 13 2024

On İki Hizmet İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

On İki Hizmet İlahi Sözleri

Tarıkçıya haber olsun,
Tarıkçıya haber olsun.

Haktan bize nida geldi,
Pirim sana haber olsun,
Şahtan bize name geldi.

Rehber sana haber olsun,
Rehber sana haber olsun.

Hak kuluna eyler nazar,
Dört kalıptan adem dizer,
Kalleş geler cemi bozar,
Gözcü sana haber olsun,
Gözcü sana haber olsun.

Bu yola giden hacılar,
40, lar güruhu naciler,
Cem kilidi kapıcılar,
Kapıcıya haber olsun,
Kapıcıya haber olsun.

Mümin yolu yakın ister,
Mümkürlerden sakın ister,
Delil yanmaz yağın ister,
Çerağcıya haber olsun,
Çerağcıya haber olsun.

Mümini çıkti meydana,
Münkürü sürdü zindana,
Tekbir verildi kurbana,
Kurbancıya haber olsun,
Kurbancıya haber olsun.

Mümini çektiler dara,
Münkire sürerler nara,
Hizmet verildi selmana,
Süpürgeciye haber olsun,
Süpürgeciye haber olsun.

Gelin gidek tarikata,
Kulak verin marifete,
Talip girmiş hakikata,
Tarıkçıya haber olsun,
Tarıkçıya haber olsun.

Mümini çektiler dara,
Münkürü sürdü zindana,
Hizmet geldi tezekara,
Tezekara haber olsun,
Tezekara haber olsun.

Bu yola gider hacılar,
40, lar gürühu naciler,
Müminler müslüm bacılar,
Peyik sana haber olsun,
Peyik sana haber olsun.

Yola gider haslar hası,
Giyinmiş hakikat libası,
Doldur ver bir engür tası,
Sakkacıya haber olsun,
Sakkacıya haber olsun.

Zakirin zikri saz ile,
Kuran okur avaz ile,
Mümin müslüm niyaz ile,
Zakir sana haber olsun,
Zakir sana haber olsun.

Şah Hatayım varı geldi,
Varı geldi varı geçti,
Sefil bülbül zora düştü,
İznikçiye haber olsun,
İznikçiye haber olsun.


Yorum Yap