Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 12 11 2023

Nuri Alemsin Bugün İlahi Sözü

Nuri Alemsin Bugün İlahi Sözleri

Umarım her bir adın başka şefâ’at eyleye,
Ahmed ü Mahmûd Ebü’l-Kâsım Muhammed Mustafâ.

Nûr-ı âlemsin bugün hem dahî mahbûb-u Hudâ,
Eyleme âşıkların bir lahza kapından cüdâ.
Gitmesin nâm-ı şerîfin bu dilimden dem-be-dem,
Dertli gönlüme devâdır cân bulur ondan safâ.

Umarım her bir adın başka şefâ’at eyleye,
Ahmed ü Mahmûd Ebü’l-Kâsım Muhammed Mustafâ.
Umarım her bir adın başka şefâ’at eyleye,
Ahmed ü Mahmûd Ebü’l-Kâsım Muhammed Mustafâ.

Çünki denildi ona ‘Ve’ş-Şems’ dahi ‘Ve’d-Duhâ’
Rûyuna alnına mihr ü mâhı benzetsem n’ola.
Bu libâs u hây hûy u tantana nedir dilâ,
Eğnine hil’at yeterken bir palâs u bir abâ.

Cürm ü isyânım bir birundur gerçi hadden serverâ,
Sen şefâ’at kânısın geldim sana şefkat uma.
Bu Muhibbî tövbe eyler tövbesin eyle kabûl,
Fitne-i şeytândan sakla onu yâ Rabbenâ.


Yorum Yap


Tuncer Yolal'ın resmi web sitesinde ilahiler, ilahi, ilahi dinle, ilahi sözleri bulabilirsiniz. ilahi aramalarında googlede öncülük eden ilahi sitesidir.