Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

Nur İle Doldu Yine İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Nur İle Doldu Yine İlahi Sözleri

Bezm-i vahdetde sefalar süregör,
Geldi lütfile mübarek Ramazan.

Nur ile doldu yine kevn ü mekân,
Geldi lütfile mübarek Ramazan.
Zeyn olub açıldı ebvâb-ı cinan,
Geldi hoş lütfile şehr-i Ramazan.

Zikri tehlili ve tesbihi güzel,
Savm u taatı terâvihi güzel.
Hem kanadili hem mesabihi güzel ,
Geldi lütfile mübarek Ramazan.

Anda Kur’ân’ı azîm etti nuzûl,
Şehr-i rahmet buyurur ana Rasul.
Tâlibi Hakk’a nasib ola vüsûl,
Geldi hoş lütfile şehr-i Ramazan.

Şer’i pâki başa hoş tâc edelim,
Sünnet-i Ahmedi minhac edelim.
Âlem-i mânayı mî’raç edelim,
Geldi lütfile mübarek Ramazan.

Masiva hubbun aradan süre gör,
Zât-ı bîçüne HÜDAYÎ iregör.
Bezm-i vahdetde sefalar süregör,
Geldi lütfile mübarek Ramazan.


Yorum Yap