Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 09 22 2020

Nebiler Serverine İlahi Sözü

Nebiler Serverine İlahi Sözleri

Derd-i mendim ya Rasulallah deva ol derdime şefaat ya Rasulallah.
Bir hadisinde benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyuruyorsun, biliriz sen daima ümmetim dedin bırakmazsın bizi. Çünkü sen merhamet timsalisin. Rahman’ın beşeriyetinin en şereflisisin. Zülcelali vel ikram olan Allah’ın Habibisin. Nebilerin Serverisin. Gülizarın açmamış gülü goncasısın. Çünkü sen çünkü sen çünkü sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed
Mustafa’sın Efendim.

Medet ya Tabibel Kulub.

Anam babam sana feda olsun ey güllerin sultanı, sana feda olsun cümle canım. Seni anlatmaya yetmez şiir. Dil yetmez, toplansa da mürekkeb-i dünya yetmez seni anlatmaya. Çünkü sen Habibullahsın. Rahman’ın beşere en üstün kıldığı Rasulullahsın. Ya Rasulallah, biz seni göremedik ama hep duyduk, sahabeden senin nurlu ashabından sana zırh olanlardan duyduk seni. Selamını aldık. Bizi kardeşlerim diye anışını işittik. İşittik şehadetini, ,işittik cesaretini, işittik risaletini. Düşman karşısında atını bir adım bile geri çevirmediğini. Taif’te taşlanıp da bilmiyorlar ya Rabbi bilselerdi yapmazlardı deyip Allah’tan rahmet dilediğini. Öfkelenince alnındaki damarın belli olduğunu nur cemalini görenlerin derman bulduğunu işittik. Ne güzel diyor şair=Hz. Yusuf’u görüp de parmaklarını kesenler kalplerini doğrarlar seni görseler. Seni işittik ya Habiballah. Gözünü kırpmadan küfrün içine nasıl daldığını ve o küfrü nasıl dağıttığını, Mekke’yi fethettiğinde Hak geldi batıl zail oldu dediğini işittik ya Rasulallah.

Şefkat dolu yüreğinle torunların Hasan ve Hüseyin’i ve bir o kadar da diğer çocukları nasıl sevip okşadığını işittik. Seni işittik ya Nebiyyallah. Ve her işittiğimizde seni bize Resul kılan sana nurundan veren, bize senin ümmetinden olma şerefini bahşeden, bizi İslam fıtratı üzerinde dünyaya gönderen sonsuz merhamet sahibi Arşın Arzın ve bu ikisi arasındakilerin yegâne yaratıcısı din gününün sahibi, rahmeti kahrından üstün olan Allah azze ve celleye hamdettik ve şükrettik. Senin selamına Allah’ın salât ve selamı üzerine olsun ey Allah’ın Rasulü diye mukabele ettik. Uğruna canlarını veren, gözlerini kırpmadan Allah için dünya ateşine giren o söylediyse doğrudur diyen, her biri bir yıldız olan o nurlu kutlu Ashabına Radıyallahu anhüm ve essalatü anhüm dedik. Hazreti Musa vasıflarına hayran olup da senin ümmetinden olmak istemişti. Bir Peygambere senin ümmetinden olmak isterken biz ümmetin olmayı hak ediyor muyuz, bize şefaat eder misin a Rasulallah.


Yorum Yap