Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 20 2024

Müslüman Coğrafyası İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Müslüman Coğrafyası İlahi Sözleri

Hep zindan ediliyor Müslüman’a sılası,
Ağlıyor baştanbaşa Müslüman coğrafyası.

Titretmek durumunda yüreği bu manzara,
Işık doğan sabahlar doğar oldu kapkara,
Ak mescitten Keşmir’e, Somali’den mastar’a,
Afaka yükselmekte Müslümanların salası,
Ağlıyor baştan baş Müslüman coğrafyası.

Ta garpta bir Müslüman çekiyorsa acı,
Ta şarkın ücrasında sezilmeli bu sancı,
Kamil iman saymak zor tevhitsiz bir inancı,
Olmuyor olamıyor bu tevhidin ihyası,
Ağlıyor baştanbaşa Müslüman coğrafyası.

İslam’ı diriltmemek haçlıların muradı,
Onun için kırık hilalin kolu kanadı,
Kendi yurdunda mahzun olmaktır bunun adı,
Hep zindan ediliyor Müslüman’a sılası,
Ağlıyor baştanbaşa Müslüman coğrafyası.

Hiç dalmadan derine hiç gitmeden uzağa,
Bakınız şu Bosna’ya bakınız Karadağ’a,
Medeniyim diyorsa yazık olsun bu çağa,
Medeniyet çağının vahşet midir icrası,
Ağlıyor baştanbaşa Müslüman coğrafyası.

Oturur oturanlar makamında tahtında,
Nedir bu teslimiyet bu bölgenin bahtında,
Ortadoğu salibin kuşatması altında,
Bu hangi ihanetin ve gafletin belası,
Ağlıyor baştanbaşa Müslüman coğrafyası.

Cezayir çöllerinde karartıldı bir şafak,
Nil boyunca iç zulüm hükmünü sürmekte bak,
Güdümlü idareler halktan ve haktan uzak,
Kendini de kaybetmiş kaybedenler ihlâslı,
Ağlıyor baştanbaşa Müslüman coğrafyası.

Bakınız,süper güçler,süper suçlar ediyor,
Ettikleri ona kar kalarak gidiyor,
Şu Birleşmiş Milletler acep buna ne diyor?
Birleşmiş Haçlılardır bunun uygun manası,
Ağlıyor baştan başa müslüman coğrafyası.

Filistin ayıbını örter mi bir parmak bal,
Özerklik ne bir vatan edilmiş gasp ve ihlal,
Telaviv ile beraber Washington’un bu vebal,
Adeta kutlanıyor Yahudi’nin gazası,
Ağlıyor baştanbaşa Müslüman coğrafyası.

Petrolün kokusuna bina edildi bilgi,
Sömürünün kendine idi gösterdikleri ilgi,
Ümmeti cetvel ile böldüler çizgi çizgi,
Batı emellerinin böyle idi iktizası,
Ağlıyor baştanbaşa Müslüman coğrafyası.

Bu dünyaya yön verirdi İstanbul hey İstanbul!
O İstanbul ruhunda gelde şimdi insan bul,
Yücelik elden gitti cücelik oldu makbul,
Artık turist uğrağı Osmanlının mirası,
Ağlıyor baştanbaşa Müslüman coğrafyası.

Bir laik zihniyet var, güttüğü mantık malum,
Din serbestçe kendini tarif etmekten mahrum,
Sembolik hürriyete razı olmaya mahkum,
Baskı, tehdit altında vicdanların rızası,
Ağlıyor baştanbaşa Müslüman coğrafyası.

Polatoğlu başlasın meşveret istişare,
İslam’ın cihanşümul ölçüsünde iken çare,
Kokuşmuş sistemler ile olunuyor avare,
Görmüyorlar maddeci görüşteki iflası,
Ağlıyor baştanbaşa Müslüman coğrafyası.


Yorum Yap