Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 11 29 2022

Kavminin önüne geçecek ve onları ateşe götürecektir

Hûd, 11 / 96, 97, 98, 99

Andolsun, biz Mûsâ’yı âyetlerimizle ve apaçık bir mucize ile Firavun’a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber gönderdik de ileri gelenler Firavun’un emrine uydular. Hâlbuki Firavun’un emri doğru değildi. Firavun, kıyamet gününde kavminin önüne geçecek ve onları ateşe götürecektir. Ne kötü varış yeridir orası! Onlar, hem bu dünyada, hem de kıyamet gününde lânete uğratıldılar. Ne kötü destektir onlara verilen destek!


Yorum Yap