Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

Kalbini Bağı Cinan Et İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Kalbini Bağı Cinan Et İlahi Sözleri

Ey Niyâzî Ârif-i Billâh gönülden selb eder,
Onsekizbin perdeyi bir lem’a i tevhîd ile.

Kalbini bâğ-ı cinân et ravza-i tevhîd ile,
Can dimâğın kıl muattar nefha-i tevhîd ile,
Kâbe-i nûr-i siyâhın bî-nihâyet yolların,
Kat’eder erbâb-ı aşk bir lemha-i tevhîd ile,
Her ne denlü rû siyâh ettiyse isyânın seni.

Ağarır bî-şek yüzün bu garra-i tevhîd ile,
Mâverâ-i ins-ü cinni seryedip arşa çıkar,
Kim ki mi’râç eylediyse cezbe-i tevhîd ile,
Ey Niyâzî Ârif-i Billâh gönülden selb eder,
Onsekizbin perdeyi bir lem’a i tevhîd ile.


Yorum Yap