Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

İster Gönül İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

İster Gönül İlahi Sözleri

Her kime Hakk’tan nasip erse bekaa dan feyz alır,
Ol zevata can-u dilden imtisâl ister gönül.

Aşinay-ı derd olanla hasbihâl ister gönül,
Her makamın seyrine uygun makal ister gönül.
MEN AREF den zevk alan, elbet erer bir devlete,
Bunların bu nimetinden, bir nevâl ister gönül.

Her kime Hakk’tan nasip erse bekaa dan feyz alır,
Ol zevata can-u dilden imtisâl ister gönül.

Herkesin azminde mutlak bir kasit var olmalı,
Aşıkın da maksadı, olsun visâl ister gönül.
Şem’a ya pervaneyi açık bilene Şemsiya,
Şem’ ile pervaneden etmek sual ister gönül.


Yorum Yap