Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 09 25 2022

İsmi Azam İlahi Sözü

İsmi Azam İlahi Sözleri

Ya Hayyu Ya Kayyum,
Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah.
Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah.

Allah’ım bizi masiyetten alıkoyacak kadar haşyetinden bize hisse ver, bize Cennetine ulaştıracak kadar taat nasip et, dünya musibetlerini kolay gösterecek kadar kuvvetli iman ver, bizi hayatta bıraktığın müddet göz kulak nimetinden mahrum etme ve onları ölümümüze kadar devam ettir. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al Ya Rabbi. Düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Ya Rab bizi dinde musibete uğratma. Ya Rab bizi dinde musibete uğratma. Ya Rab bizi dinde musibete uğratma.

Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin nihayeti kılma. Bize acınmayanları bize musallat etme Ya Rabbi.

Yâ Cemilu Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Karîbu Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Mücîbu Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Habîbu Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Raûfu Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Atûfu Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum.

Yâ Ma’rûfu Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Latîfü Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Hayyu Ya Kayyum.

İsmullahil Âzam Ya Hayyu Ya Kayyum,
İsmullahil Âzam Ya Hayyu Ya Kayyum,
İsmullahil Âzam Ya Hayyu Ya Kayyum.

Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Azîymü Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Hannânü Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Mennânü Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Deyyânü Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Subhânü Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum.

Yâ Emânü Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Bürhânü Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Sultânü Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Hayyu Ya Kayyum.

İsmullahil Âzam Ya Hayyu Ya Kayyum,
İsmullahil Âzam Ya Hayyu Ya Kayyum,
İsmullahil Âzam Ya Hayyu Ya Kayyum.

Ya Hayyu Ya Kayyum,
Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah,
Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah,
Yâ Müste’ânü Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum.

Yâ Muhsinü Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Mütealü Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Rahmânü Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Rahîmü Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Kerîmü Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Mecîdü Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Ferdü Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Hayyu Ya Kayyum.

İsmullahil Âzam Ya Hayyu Ya Kayyum,
İsmullahil Âzam Ya Hayyu Ya Kayyum,
İsmullahil Âzam Ya Hayyu Ya Kayyum.

Ya Hayyu Ya Kayyum.
Yâ Vitru Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Ehadü Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Samedü Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Mahmûdu Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum.

Yâ Sadıka’l-vâ’di Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Âliyyü Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Ganiyyü Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum.

Yâ Şâfî Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Kâfî Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
İsmullahil Âzam Ya Hayyu Ya Kayyum,
İsmullahil Âzam Ya Hayyu Ya Kayyum,
İsmullahil Âzam Ya Hayyu Ya Kayyum.

Ya Hayyu Ya Kayyum,
Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah.
Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah.

Yâ Muâfî Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Bâkî Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Hâdî Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum.

Yâ Kâdiru Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Sâtiru Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Kahhâru Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Cebbâru Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Gaffâru Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum,
Yâ Fettâhu Yâ Allâh Ya Hayyu Ya Kayyum.

İsmullahil Âzam Ya Hayyu Ya Kayyum.
İsmullahil Âzam Ya Hayyu Ya Kayyum.
İsmullahil Âzam Ya Hayyu Ya Kayyum.

Ya Hayyu Ya Kayyum,
Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah.
Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah.

İlâhi ente Rabbi ve enel abdu ve entel Hâliku ve enel mahlûk ve entel Azîzü ve enezzelîl ve entel Ğaniyyü ve enel Fakîr ve entel Mucîbü ve eneddâi ve enteşşâfî ve enel marîz.
Ya Allah Ya Allah…


Yorum Yap