Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

İşbu Vücut Bir Kaledir İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

İşbu Vücut Bir Kaledir İlahi Sözleri

Akıl gitti buşu geldi akl evini buşu aldı,
Sultân buşu oldu göze göstermez oldu cihânı.

İş bu vücûd bir kaledir akıl içinde sultânı,
İş bu gönül bir hazinedir aşk tutmuş bekler onu.
İş bu vücûd bir kaledir akıl içinde sultânı,
İş bu gönül bir hazinedir aşk tutmuş bekler onu.

Nazar üzre dil kapıcı cümlesi akla tapucu,
Akıldır işler yapıcı eyler cümle âbâd onu,
Akıl başta iş bitirir nazar gözden bakar görür,
Akıl gönül içre durur ol üç haslet besler onu.

Akıl taht eyledi başı şöyle bilir her bir işi,
Dünya içre âkil kişi değmez kimseye ziyânı,
Baştır bu vücûdun şâhı baştır aklın tahtgâhı,
Katı buşmagıl nigâhı buşudur aklın düşmanı.

Eğer katı buşar isen başın nefse koşar isen,
Nefs hâlına düşer isen ol buşduğu akıl kanı,
Akıl gitti buşu geldi akl evini buşu aldı,
Sultân buşu oldu göze göstermez oldu cihânı.

Eğer tama kılar isen gördüğüne kalır isen,
Nefsin gümrâh kılar isen nazar dahi oldu fânî,
Nazar gitti tama koptu nazar yerin tama tuttu,
Baktık yerde fitne bitti işletti yine nefsânî.

Nazar dahi gözde olur kimde ne var bakar görür,
Tama ona düşman olur gözden savar ol nişânı,
Îmân durur cân çerâğı gövde durur cân durağı,
Kin durur imâna yağı gelse giderir imânı.

Eğer kine tutar isen gitti senden îmân dahi,
Bi’llâhi ol Tanrı hak’ı yoktur bu sözün yalanı,
Yunus aşkın arta dursun cânın göynep tüte dursun,
Üstâd aybın örte dursun oldur üstâdlar sultânı.


Yorum Yap