Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

İnsan Değil İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

İnsan Değil İlahi Sözleri

Hakk yolunda çalışmazsa zikretmeye alışmazsa,
Âşıklara karışmazsa insan deme insan değil.

Nefsini tanımayana insan deme insan değil,
Tanıyıp kınamayana insan deme insan değil.
Kimseler avam kalmasın nefsine zebun olmasın,
Nefse zebun olanlara insan deme insan değil.

Nefsin yedi tavrı vardır birincisi emmâredir,
Emmârenin yaranına insan deme insan değil.
Sıfatı emmâre hayvan bu nefis olmadı insan,
Böyle haber verdi Kur’ân insan deme insan değil.

Hakk yoluna girmeyene edep erkân görmeyene,
Şeyh’e teslim olmayana insan deme insan değil.
Ehli irfân bulamazsa bulup ârif olamazsa,
Hayrı şerri göremezse insan deme insan değil.

Ermez ise Hakk’tan ihsan ne eylesin ona Kur’ân,
Olmaz ise kâmil insan insan deme insan değil.
Hakk yolunda çalışmazsa zikretmeye alışmazsa,
Âşıklara karışmazsa insan deme insan değil.

Gerek âlim gerek câhil gerek cömert gerek bâhil,
Olursa Hakk yolda kâhil insan deme insan değil.
Şeriâtta hoca olsa vâ’az edip sohbet verse,
Hakîkate ermez ise insan deme insan değil.

Böyle buyurdu Peygamber mûtu kable en-temûtu,
Ölmeden ön ölmeyene insan deme insan değil.
Yerden göğe ağmayana iki kere doğmayana,
Mânen reşid olmayana insan deme insan değil.

Tevhid ef’al tevhid sıfat ola makam tevhidi zât,
Tevhidi zât olmayana insan deme insan değil.
Yunûsî terk et şehveti kîn-i buğuz adâveti,
Buğzu adâvet ehline insan deme insan değil.


Yorum Yap