Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 24 2024

İnile Ey Dertli Gönül İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

İnile Ey Dertli Gönül İlahi Sözleri

Hakk’ı anla etmeden bundan ubûr,
Mevtin elçisi gelecek çağıdır.

İnile ey dertli gönül inile,
Ehl-i derdin inleyecek çağıdır,
Gel timâr et yaranı sen aşk ile,
Yaraların onulacak çağıdır.

Şol ki gafletle yatup etmez tarep,
Gövdesinde yok mu ola cân aceb,
İşte vahdet gülleri açıldı hep,
Bülbülün efgân edecek çağıdır.

Sen nedîm idin ezel ol şâh ile,
İmtihân için gelüpsün bu il’e,
İnlemek sana yaraşur derd ile,
Hem gözün kan ağlayacak çağıdır.

Yok kararı gönlümün bilmem neden,
Kasdeder bin pâre ola bu beden,
Var ise gitmek gerek bu areden,
Aslına azmeyleyecek çağıdır.

Ey Niyâzî dünyâda eyler huzûr,
Şol kişi kim olmaya ehl-i gurûr,
Hakk’ı anla etmeden bundan ubûr,
Mevtin elçisi gelecek çağıdır.


Yorum Yap