Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 05 21 2022

Handan Olur İlahi Sözü

Handan Olur İlahi Sözleri

Âlemi kendin gibi yandırdı âhın Es’ad’â!
Öyle zannetmeki âteş derdine derman olur!

Ârızın şevkiyle gönlüm, gül, gibi handan olur.
Gözlerim gördükçe gözler, şâd iken giryan olur.
Dîde-i mestinde kâin şîve-i cerh u şifâ,

Hikmeti aynin görünce bû Ali hayran olur.
Atma zülfün yâyına, aklım perîşan eyleme!
Nâgihan elden çıkıp çöllerde sergerdân olur.

Î’di vaslında hilâli ebruvânın cilvesin.
Mü’min ü kâfir görürse, şüphesiz kurban olur,
Gülşen-i vaslın gözet; kan dökme bunca gözlerim,
Âlemi berbâd eder; gittikçe bir tûfan olur.

Hasreti vaslında görmüş olduğum sevdâları.
Fâş edersem, âdetâ hayretli bir destân olur.
Âlemi kendin gibi yandırdı âhın Es’ad’â!
Öyle zannetmeki âteş derdine derman olur!


Yorum Yap