Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 08 16 2022

Hak Şerleri Hayreyler İlahi Sözü

Hak Şerleri Hayreyler İlahi Sözleri

Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Hakk şerleri hayr eyler,
Zannetme ki gayr eyler,
Ârif ânı seyr eyler,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Sen Hakk’a tevekkül kıl,
Tefvîz et ve râhat bul,
Sabr eyle ve râzı ol,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Kalbin ana berk eyle,
Tedbîrini terk eyle,
Takdîrini derk eyle,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Hallâk-ı Rahîm oldur,
Rezzâk-ı Kerîm oldur,
Fa’âl-i Hakîm oldur,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Bil Kâdî-i hâcâtı,
Kıl ana münâcâtı,
Terk eyle murâdâtı,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Bir işi murâd etme,
Olduysa inâd etme,
Hakk’dandır o reddetme,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Hakk’ın olıcak işler,
Boşdur gam u teşvişler,
Ol hikmetini işler,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Hep işleri fâikdir,
Birbirine lâyıkdır,
N’eylerse muvâfıkdır,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Dilden gamı dûr eyle,
Rabbinle huzûr eyle,
Tefvîz-i umûr eyle,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Sen adli zulüm sanma,
Teslîm ol oda yanma,
Sabr et sakın usanma,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Deme niçin şol şöyle,
Yerindedir ol öyle,
Bak sonuna sabreyle,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma,
İncitme gönül yıkma,
Sen nefsine yan çıkma,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Mü’min işi renk olmaz,
Âkil huyu cenk olmaz,
Ârif dili tenk olmaz,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Hoş sabr-ı cemîlimdir,
Takdîri kefîlimdir,
Allah ki vekîlimdir,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Her dilde O’nun adı,
Her cânda O’nun yâdı,
Her kuladır imdâdı,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Nâçâr kalacak yerde,
Nâgâh açar ol perde,
Dermân eder ol derde,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Her kuluna her ânda,
Geh kahr u geh ihsânda,
Her ânda o bir şânda,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Geh mu’tî ü geh mânî,
Geh darr ü gehi nâfî,
Geh hâfid ü geh râfî,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Geh ‘abdin eder ‘ârif,
Geh emîn ü geh hâif,
Her kalbi odur sârif,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Geh kalbini boş eyler,
Geh hulkunu hoş eyler,
Geh aşkına dûş eyler,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Geh sâde vü gâh rengîn,
Geh tab’ın ider sengîn,
Geh hurrem u geh gâmgîn,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Az ye az uyu az iç,
Ten mezbelesinden geç,
Dil gülşenine gel göç,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Bu nâs ile yorulma,
Nefsinle dahî kalma,
Kalbinden ırâk olma,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Geçmişle geri kalma,
Müstakbele hem dalma,
Hâl ile dahî olma,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Her dem onu zikreyle,
Zeyrekliği koy şöyle,
Hayrân-ı Hakk ol söyle,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Gel hayrete dal bir yol,
Kendin unut O’nu bul,
Koy gafleti hâzır ol,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Her sözde nasîhat var,
Her nesnede zîynet var,
Her işde ganîmet var,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Hep remz ü işâretdir,
Hep gamz u beşâretdir,
Hep ayn-ı inâyetdir,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Her söyleyeni dinle,
Ol söyleteni anla,
Hoş eyle kabûl cânla,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Bil elsine-i halkı,
Aklâm-i Hakk ey Hakkı,
Öğren edeb ü hulku,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse güzel eyler.

Vallâhi güzel etmiş,
Billâhi güzel etmiş,
Tallâhi güzel etmiş,
Allah görelim n’etmiş,
N’etmişse güzel etmiş.


Yorum Yap