Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 09 28 2021

Güzel Aşık Cevrimizi Çekemezsin Demedim Mi İlahi Sözü

Güzel Aşık Cevrimizi Çekemezsin Demedim Mi İlahi Sözleri

Duyamazsın demedim mi?
Demedim mi, demedim mi?
Duyamazsın demedim mi?

Güzel aşık cevrimizi,
Çekemezsin demedim mi?
Bu bir rıza lokmasıdır,
Yiyemezsin demedim mi?
Demedim mi, demedim mi?
Yiyemezsin, demedim mi?

Yemeyenler kalır naçar,
Gözlerinden kanlar saçar,
Bu bir demdir, gelir geçer,
Duyamazsın demedim mi?
Demedim mi, demedim mi?
Duyamazsın demedim mi?

Medet ya sahibel meydan,
Efendimsin cihânda i’tibârım varsa sendendir,
Miyân-ı âşıkânda iştihârım varsa sendendir,
Benim feyz-i hayâtım hâsıl-ı rûh-ı revânımsın,
Eğer sermâye-i ömrümde kârım varsa sendendir,
Sanadır ilticâsı Gâlibin yâ Hazret-i Mevlâ,
Başımda bir külâh-ı iftihârım varsa sendendir,
Medet ya sahibel makam.

Pir Sultan Ali Şahımız,
Hakk’a ulaşır rahımız,
On İk’imam katarımız,
Uyamazsın demedim mi?
Demedim mi, demedim mi?
Uyamazsın demedim mi?


Yorum Yap