Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 07 22 2024

Gönül Ayinesin İlahi Sözü

Elif Allahın Adı İlahi Sözü

Gönül Ayinesin İlahi Sözleri

Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme!
Günahkâr olma, Fahr-i Âlem-i Zî-Şânı incitme!

Hazer kıl! Kırma kalbin kimsenin cânını incitme!
Esîr-i gurbet-i nâlân olan insanı incitme!
Tarîk-i ışkda bîçâre-i hicrânı incitme!
Sabır kıl her belâya, Hâne-yi Rahman’ı incitme!

Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme!
Günahkâr olma, Fahr-i Âlem-i Zî-Şânı incitme!

Ehl-i irfânım deyü, her yerde bendin atma meydâna,
El elden belki üstündür, ne lâzım; uyma şeytâna,
Yakın olmak dilersen Hazret-i Hallâk-ı Ekvâna,
Cihanda tatlı dilli olması lâzımdır insâna,

Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme!
Günahkâr olma, Fahr-i Âlem-i Zî-Şânı incitme!

Gönül âyinesin silmek gerekdir kalb-i âgâhe,
Muhabbet şems-i doğmuşken ne lâzım mihr ile mâhe.
Ne müşkil hâcetin varsa heman arzeyle Allâh ‘e,
Der-i Mevlâ dururken bakma Lütfi başka dergâhe.

Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme,
Günahkâr olma Fahr-i Âlem-i zî-şânı incitme.


Yorum Yap