Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 12 03 2023

Gel Aşıkı Cananı İlahi Sözü

Gel Aşıkı Cananı İlahi Sözleri

La ilahe illallah hu,
Muhammedun Resulullah.

Ey kabil-i derman olan,
Gel derd-i bi dermanı gör.
Ey aşık-ı canan olan,
Gel aşık-ı cananı gör.

La ilahe illallah hu,
Muhammedun Resulullah.

Bülbül gibi zâr eyledim,
Zârınla âzar eyledim.
Ağyarı bîdâr eyledim,
Gel aşık-ı cananı gör.

La ilahe illallah hu,
Muhammedun Resulullah.

Hudâ’ya bin şükür bir mü’miniz Allâh’ımız vardır,
Şehadet eyleriz ancak Resûlu’llâh’ımız vardır.
Tahiyyât ü selâm olsun ana hem âl ü sahbına,
Ki şer’-i pâkine münkâd dil-i âgâhımız vardır.

O şâh-ı Nakş-bend’in bendesiyiz bâb-ı lutfunda,
Sırât’ı mustakîme muttasıl dergâhımız vardır.
Bi-hamdi’llâh bizim kaygı gününden bâkımız yoktur,
Şefi’-i Rûz-ı Mehşer çâre-sâz-ı râhımız vardır.

Hulûsî kûy-ı yâra kazsalar mezârımız dostlar,
Yolunda Öldü derler başka ne günahımız vardır.


Yorum Yap


Tuncer Yolal'ın resmi web sitesinde ilahiler, ilahi, ilahi dinle, ilahi sözleri bulabilirsiniz. ilahi aramalarında googlede öncülük eden ilahi sitesidir.