Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 12 08 2021

Gel Aşıkı Cananı İlahi Sözü

Gel Aşıkı Cananı İlahi Sözleri

La ilahe illallah hu,
Muhammedun Resulullah.

Ey kabil-i derman olan,
Gel derd-i bi dermanı gör.
Ey aşık-ı canan olan,
Gel aşık-ı cananı gör.

La ilahe illallah hu,
Muhammedun Resulullah.

Bülbül gibi zâr eyledim,
Zârınla âzar eyledim.
Ağyarı bîdâr eyledim,
Gel aşık-ı cananı gör.

La ilahe illallah hu,
Muhammedun Resulullah.

Hudâ’ya bin şükür bir mü’miniz Allâh’ımız vardır,
Şehadet eyleriz ancak Resûlu’llâh’ımız vardır.
Tahiyyât ü selâm olsun ana hem âl ü sahbına,
Ki şer’-i pâkine münkâd dil-i âgâhımız vardır.

O şâh-ı Nakş-bend’in bendesiyiz bâb-ı lutfunda,
Sırât’ı mustakîme muttasıl dergâhımız vardır.
Bi-hamdi’llâh bizim kaygı gününden bâkımız yoktur,
Şefi’-i Rûz-ı Mehşer çâre-sâz-ı râhımız vardır.

Hulûsî kûy-ı yâra kazsalar mezârımız dostlar,
Yolunda Öldü derler başka ne günahımız vardır.


Yorum Yap