Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
Hoşgeldiniz Bugün 08 17 2022

Ey Şehri Nüzuli Sure İlahi Sözü

Ey Şehri Nüzuli Sure İlahi Sözleri

Kadri güzel ‘ıydi güzel,
Şehr-i ramazan merhaba.

Ey şehr-i nüzûl-i sûre,
Bâis olduk çok sürûre,
Gark eyledin bizi nûra,
Şehr-i ramazan merhaba.

Onbir aylık yoldan gelir,
Bi ay bize mihmân olur,
Yarın bize şefî olur,
Şehr-i ramazan merhaba.

Mü’minler anda şâd olur,
Hem suçlular âzâd olur,
Ukbâda hayru’z-zâd olur,
Şehr-i ramazan merhaba.

Tesbih ve temcidi güzel,
Tahlil ve kandili güzel,
Kadri güzel ‘ıydi güzel,
Şehr-i ramazan merhaba.

Mü’minlerin bayrâmısın,
Derdlilerin dermânısın,
Hakkın bize ihsânısın,
Şehr-i ramazan merhaba.

Âşıkları mesrur eder,
Can-u dili mamûr eder,
Bu Nuri’yi pûr-nûr eder,
Şehr-i ramazan merhaba.


Yorum Yap